HAMİLELİK DÖNEMİNDE ÇALIŞANLARIN HAKLARI

 • HAMİLELİK DÖNEMİNDE ÇALIŞANLARIN HAKLARI

  Hamile kadınlar çoğunlukla sahip olduğu hakları bilmemekte ve hamilelik döneminde aynı çalışma koşullarını sürdürmektedir.

  Aşağıda değinilecek hakların sıhhatli bir biçimde kullanımı açısından, hamile çalışanın öncelikle bu durumdan işverenini haberdar etmesi gerektiği unutulmamalıdır. Nitekim işveren açısından getirilen yükümlülüklerin bağlayıcı olması durumu da, buna bağlıdır. Mevzuatımızda hamileliğin bildirilmesi için açıkça bir süre belirtilmemiş olsa da; işçiye yeni haklar tanıyan, işverenin ise sorumluluğunu değiştiren, bu durumun makul ve kısa bir süre içinde işverene bildirilmesi işçi lehine olacaktır.

  Ücretli izin hakları

  • Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik doktor kontrolleri için ücretli izin verilir.

   

  • Doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre boyunca, hamilelerin çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir.

   

  • Kadın işçi isterse, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu halde, çalışılan süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Erken doğum yapılması halinde de, doğumdan önce kullanılamayan izin süreleri, doğumdan sonraki dönemde kullanılır.

   

  • Doğumdan sonraki izin döneminde anne vefat ederse, bu sürelerin kullanım hakkı babaya geçer.

   

  • Üç yaşını doldurmamış çocuğun evlat edinilmesi halinde, evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta izin kullandırılır.

   

  Yukarıda anlatılan izin dönemi, ücretli izin dönemi olup, bu izin dönemlerinde, işveren tarafından kadın işçiye maaşı ödenmek zorundadır.

  Çalışma koşullarındaki değişiklikler

  • Doktor raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işveren işçinin ücretinde azaltma yönünde bir değişiklik yapamaz.

   

  • Hamile işçi günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz.

   

  • Hamile işçiye fazla mesai yaptırılamaz.

   

  • Hamile işçi gece çalıştırılamaz.

   

  • İşveren, sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin hamile çalışan üzerindeki etkilerini değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarına göre, çalışanın çalışma saatlerini düzenler, çalışma koşulları hakkında onu bilgilendirir, Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, işveren ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır.

   

  Usulüne uygun şekilde, hamile olduğunu işverene bildiren işçi, haklarının ihlali halinde, dava açma hakkına sahip olmasının yanı sıra, bu durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, 170’i arayarak da bildirilebilecektir.

  Haklarınızı bilip, zamanında kullandığınız güzel bir hamilelik döneminiz olsun.

  Sevgilerle,

  Av. Nilüfer ANTEPLİ

   

   

Yorumlar