ORTAK VELAYET MÜMKÜN MÜDÜR?

 • ORTAK VELAYET

  Sitede daha önce yer alan yazılarımda değindiğim üzere, evlilik birliği devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanmaktayken, ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hakim, velayetin eşlerden birine verilmesine karar vermektedir.

  Evlilik birliğinin sona ermesi halinde, Türk Medeni Kanunu'nda, velayetin eşlerden birine verilmesi şeklinde düzenleme yer almakta olup, ortak velayete ilişkin bir ibare bulunmamaktadır. Ancak kanunumuzda bu durumu yasaklayan herhangi bir hükümde yer almamaktadır. 

   

  Son dönemde ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve ilgili protokollere atıfta bulunarak, Yargıtay "ORTAK VELAYET" e hükmedilebileceğini gündeme getirmiş, bu karar akabinde, bazı mahkemeler de tarafların istemesi halinde ORTAK VELAYET kararı vermeye başlamıştır.

  Ortak velayette, taraflar çocuğun bakımı, giderleri, temsili kısacası velayet hakkı konusunda, ortak bir hakka sahip olacaktır. Ortak velayetin içeriği, uygulama prosedürü tarafların anlaşmasının yanı sıra, hakimin uygun göreceği şekilde düzenlenecektir. 

  Burada dikkat edilmesi gereken husus tamamen çocuğun menfaatidir. "Çocuğun üstün yararının sağlanması" konusunda, hakime geniş bir takdir yetkisi tanınmış olup, bu noktada hakim çocuğun "psikolojik, sağlık, eğitim ve gelişimine" en uygun tedbire karar verebilecektir.
  .
  Ayrıksı durumlar hariç, tarafların anlaşması halinde, çocuğun hem anneye hem babaya olan ihtiyacı düşünüldüğünde, "Ortak Velayet" kararı, çocuk açısından da uygun bir tercih olacaktır.
  .
  Nitekim hep dediğim gibi, evliliğin bitmesiyle annelik ve babalık vasfı kaybolmamaktadır. Boşanan çocuk değil, anne ve babadır...

  Velayet hakkının anlamına ve kapsamına ilişkin detay bilgi almak isterseniz, bu konuda daha önce kaleme aldığım yazımı okuyabilirsiniz. https://cocuklankara.com/blogs/772/65/velayet-hakki-nedir-ne-anlama-gelir 

  Velayetin belirlenmesi noktasındaki kriterlere ilişkin yazıma da https://cocuklankara.com/blogs/772/59/biz-bosaniyoruz-peki-ya-cocuk linkinden ulaşabilirsiniz. 

  Av. Nilüfer Antepli